Uwaga! Hosting Webplus konczy dzialalnosc z dniem 31.07.2019r. Wiecej informacji tutaj.

Forum · Linki · fgfg · Strona główna Maj 31 2020 22:50:51
Nawigacja
Menu
  Strona główna
  FAQ
  Forum
  Linki
  Szukaj
  Kontakt
  Regulamin
  Komunikaty Rady

Programy
position: absolute; right: 0px; top: 10px
Regulamin
Regulamin:

1. Każdy uczestnik ligi musi mieć zainstalowaną grę Speedway Turbo Sliders z modem Speedway 5 oraz program mIRC.

2. Co sezon Prezesi Ligi [Fredo i Karol] wybierają rade Ligi.

3. Do zadań Rady Ligi należy:

1) układanie Regulaminu,
2) układanie zasad ligi i zawodów,
3) przygotowanie rozgrywek przed sezonem,
4) rozpatrywanie protestów i spornych sytuacji,
5) rozpatrywanie wszelkich spraw zgodnie z Regulaminem,
6) prowadzenie strony Ligi oraz dbanie o porządek na Forum Ligi.
4. Uczestnictwo w Lidze uwarunkowane jest rejestracją na stronie.

5. Gracz może używać tylko jednego Nicku, który jest taki sam w grze oraz na kanale meczowym podczas rozgrywania zawodów. Rada może zażądać zmiany Nicka. Zabroniona jest zmiana Nicka, chyba, że Rada uzna inaczej. W przypadku posiadania więcej niż jednego Nicka, Rada może ukarać gracza.

6. Gracz może mieć podpisany jeden kontrakt jako pełnoprawny zawodnik drużyny Speedway Ekstraligi, oraz drugi jako gość w drużynie 1 Ligi ( zawodnik może jechać jako gość jeśli ma KSM mniejszy niż 6,0 ). Kontrakt ważny jest po zatwierdzeniu go przez Radę i dodaniu do składu na stronie.

7. Jeżeli zawodnik w danym sezonie wystąpił nie więcej jak w jednym meczu w lidze z polskiej lub ma podstawy po przejechanych meczach, aby zmienić barwy klubowe może ubiegać się raz w sezonie o zerwanie kontrakt ze swoją aktualną drużyną i podpisać nowy kontrakt z inną drużyną.

8. Najważniejszą funkcję w klubie sprawuje trener. Trenerem może być tylko zawodnik danej drużyny spełniający oczekiwania przez Radę. Zastępcą trenera może być tylko zawodnik danego klubu. W 1 Lidze trenerem i zastępcą trenera nie może zostać zawodnik startujący jako gość.

9. W przypadku absencji trenera drużyny jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego zastępca.

10. Do obowiązków trenera należy:

1) podpisywanie kontraktów z zawodnikami,
2) ustalanie terminów spotkań ligowych,
3) wyznaczanie zawodników do zawodów ligowych,
4) dbanie o kulturę zawodników podczas zawodów.
5) wystawienie drużyny w zawodach oficjalnych tj. MPPK, DPL, a także nominowanie zawodników do IMP
11. W przypadku niedopełnienia obowiązków trener zostanie ukarany przez Radę zakazem startów do 3 kolejek ligowych i zakazem pełnienia tej funkcji w kolejnym sezonie.

12. Strukturę podziału rozgrywek na ligi, system awansów i spadków, organizowane zawody oficjalne oraz terminarze określa Rada specjalnymi komunikatami.

13. Na rozgrywki ligowe Rada ustala terminy „od – do”, w czasie których musi zostać rozegrane spotkanie ligowe z danej kolejki. Dokładny termin meczu ustalają między sobą trenerzy zainteresowanych drużyn. Trener drużyny, która jest gospodarzem meczu, podaje na forum w odpowiednim dziale ustalony termin lub do radnego danej ligi. Obowiązkiem trenera gości jest ten termin potwierdzić.

14. Zaległe spotkania ligowe muszą zostać rozegrane najpóźniej 7 dni od daty zakończenia kolejki, w której pierwotnie miało być ono rozegrane. W przypadku nie rozegrania spotkania w tym czasie Rada wyznacza termin rozegrania meczu. Jeżeli drużyny nie stawią się w terminie wyznaczonym przez Radę przyznany zostaje obustronny walkower (drużyny nie otrzymują punktów meczowych, a otrzymują -40 punktów biegowych do tabeli).

15. Każdy mecz rozgrywany jest 6vs6 i odbywa się na kanale meczowym, którego nazwa tworzona jest w oparciu o formułę: #[gospodarz]-[gość]

16.Tor na dany mecz wybiera gospodarz.

17. Minimalna liczba zawodników, którą dysponować musi drużyna podczas meczu, wynosi 5. Jeżeli o godzinie rozpoczęcia meczu drużyna nie ma wymaganej ilości zawodników (obecnych na kanale meczowym), niekompletna drużyna ma nie więcej niż 10 minut na skompletowanie składu. Po przekroczeniu tego czasu sędzia przyznaje walkower (40-0) na korzyść drużyny posiadającej wymaganą ilość zawodników w składzie meczowym.

18 Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie sędziów na mecz. Sędzią może być zawodnik startujący w danym meczu gospodarz lub gość. Jeżeli o umówionej godzinie rozpoczęcia meczu brakuje obsady sędziowskiej, gospodarz ma 10 minut na znalezienie sędziów. Niedopełnienie obowiązków skutkuje walkowerem na rzecz gości.

19. Niedozwolone jest wpisywanie do składu zawodnika, który nie znajduje się na kanale meczowym, zawodnika nie mającego podpisanego kontraktu w klubie, a także gdy podpisał kontrakt z zespołem wcześniej niż 24 godziny od rozpoczęcia spotkania.

20. Na 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zawodów sędzia główny zakłada serwer, podaje IP serwera i rozpoczyna próbę serwera. Próba serwera odbywa się czwórkami (najpierw dla gości). Drużyna może zrezygnować z przeprowadzenia próby serwera. Podczas próby serwera pokonuje się dystans 4 okrążeń na losowo wybranym torze. Jeżeli na próbie toru serwer działał sprawnie i nie było podstaw do skarżenia się na serwer, sędzia główny rozpoczyna mecz prosząc trenerów o podanie oficjalnych składów na mecz. Jeżeli natomiast większość zawodników skarży się na serwer, należy zmienić serwer na inny. Lecz pamiętajmy, że idealnych serwerów nie ma.

21. Drużyna gospodarzy w Polskiej Lidze wybiera polski tor (katalog: Poland) na zawody ligowe. Trener drużyny gospodarzy zobowiązany jest podać tor meczowy zaraz po zakończeniu próby serwera.

22. Sędzia techniczny podaje obsadę pierwszego biegu 5 minut po podaniu toru przez trenera gospodarzy, a sędzia główny jest zobowiązany włączyć serwer i wezwać zawodników do każdego biegu.

23. Trener może zgłosić zmianę w biegu w ciągu 1 minuty od podania programowej obsady przez Sędziego Technicznego. Sędzia Techniczny ogłasza ostateczną obsadę (po zmianach). W celu usprawnienia przebiegu meczu wskazane jest, aby trenerzy sygnalizowali brak zmian poprzez komunikat "bz"

24. Zawodnik może wystartować w maksymalnie 8 biegach. W przypadku startu jako rezerwa taktyczna lub z/z maksymalna liczba startów to 9.

25. Zawodnik ma na wejście na serwer maksymalnie 2 minuty od podania obsady przez sędziego technicznego. Jeżeli nie zdąży jest wykluczony.

26. W zawodach ligowych zawodnicy zobowiązani są startować w kaskach o jednolitych kolorach (bez dodatkowych „wstawek” np. pasków).

27. W Rozgrywkach Ligowych każdej z drużyn przysługuje prawo do dwóch przerw (trwających 2 minuty) w zawodach. Wniosek o przerwę może zgłosić wyłącznie trener, albo wyznaczony zastępca trenera i tylko w czasie między ogłoszeniem wyników danego biegu przez Sędziego Głównego, a przed ogłoszeniem obsady kolejnego biegu przez Sędziego Technicznego. Z przerwy nie można skorzystać przed pierwszym biegiem.

28. Do obowiązków sędziego głównego należy:

1) postawienie serwera na czas trwania meczu,
2) powiadomienie na kanale meczowym (maksymalnie po 1 minucie od uruchomienia serwera o braku któregoś z zawodników na serwerze, a następnie oczekiwanie na jego przyjście przez 30 sekund,
3) zapisywanie (nagrywanie) wszystkich biegów, a po zakończonym meczu wysłanie ich do Rady
4) ewentualna zmiana koloru kasków zawodnikom, upomnienie zawodnika w przypadku próby startu w kasku o niejednolitym kolorze,
5) restartowanie serwera po każdym wyścigu,
6) puszczanie biegu do końca (nie przerywanie go), jeżeli sędzia nie jest pewien, czy zaistniała na torze sytuacja jest zgodna z Regulaminem. Sędzia powinien wtedy sprawdzić powtórkę po biegu,
7) oficjalne podawanie kolejności oraz czasu zwycięzcy po rozegranym biegu,
8) weryfikacja kolejności w przypadku ewidentnego nie zaliczenia okrążenia przez grę,
9) rozstrzyganie spraw spornych na podstawie Regulaminu. 10) zapisywanie logów i powtórek oraz wysłanie ich na adres swiatowysts@wp.pl w ciągu 3 dni od zakończenia meczu.

29. Do obowiązków sędziego technicznego należy:

1) prowadzenie programu zawodów,
2) podawanie obsady zgodnej z tabelą biegów i przeprowadzonymi zmianami,
3) pilnowanie porządku w miejscu rozgrywania meczu,
4) nadawanie ostrzeżeń i kar związanych z zachowaniem zawodników podczas rozgrywania zawodów,
5) dopilnowanie prawidłowości obsady biegów nominowanych,
6) po zakończeniu zawodów wkleić na forum program.
30. Jeżeli sędzia główny będzie sędziował stronniczo (np. pod swój zespół) nie stosując się do Regulaminu, zostanie ukarany przez Radę STS zakazem startu do 6 kolejek i zakazem sędziowania do jednego sezonu.

31. Teleport - zawodnik styka się z innym zawodnikiem po czym w ułamku sekundy zostaje przemieszczony w głąb trawy lub bandy Początek łuku - umowna linia równoległa do linii startu/mety, poprowadzona w kierunku zewnętrznej krawędzi toru, rozpoczynająca się w miejscu, gdzie prosta wyznaczająca wewnętrzną krawędź toru przechodzi w łuk. Koniec łuku - umowna linia równoległa do linii startu/mety, poprowadzona w kierunku zewnętrznej krawędzi toru, rozpoczynająca się w miejscu, gdzie łuk przechodzi w prostą wyznaczającą wewnętrzną krawędź toru.

32. Sędzia zarządza powtórkę biegu w pełnym składzie, gdy:

1) co najmniej jeden zawodnik posiada zły kask - bieg należy przerwać bezpośrednio po uruchomieniu startu do biegu,
2) trener w czasie krótszym niż 1 minuta od podania programowej obsady biegu zdążył zasygnalizować chęć zmiany, a sędzia główny przez pośpiech bądź nieuwagę rozpoczął bieg w pierwotnej obsadzie,
3) sędzia zbyt szybko rozpoczął bieg w niepełnej obsadzie (przed upłynięciem 30 sekund
od powiadomienia o braku na serwerze jednego z zawodników),
4) jeden lub więcej zawodników wpadnie w trawę lub w bandę w wyniku teleportu - dotyczy tylko pierwszego łuku.
5) zawodnik jedzie pod prąd
33. Bieg należy kontynuować, gdy:

1) po starcie, na wejściu w pierwszy łuk, zawodnik wpada w trawę lub w bandę bez kontaktu z innym zawodnikiem,
2) dochodzi do teleportu motorków (z wyjątkiem zajścia sytuacji opisanej w Art. 32. pkt. 4),
3) zawodnik wjeżdża w trawę lub w bandę (z wyjątkiem zajścia sytuacji opisanej w Art. 32. pkt. 4)
4) zawodnik znajdujący się na łuku zwalnia bądź w jakikolwiek inny sposób utrudnia jazdę przeciwnikowi,
5) zawodnik jadący z przodu zahaczy o element bandy, a jadący za nim zawodnik uderzy w niego,
6) zawodnik zwalnia na prostej utrudniając jazdę przeciwnikowi.
34. Sędzia zarządza powtórkę biegu i wyklucza zawodnika, który:

1) nie wystartuje spod taśmy (z powodu rozłączenia z serwerem) do momentu, gdy pozostali zawodnicy rozpoczną drugie okrążenie,
2) próbuje startować na nieaktualnej lub zmodyfikowanej wersji gry,
3) pomimo upomnienia startuje w kasku o niejednolitym kolorze.
35. Sędzia zarządza powtórkę biegu i wyklucza do końca zawodów zawodnika, który:

1) zawraca i jedzie pod prąd (jeżeli sytuacja ma miejsce wtedy, gdy chociaż jeden z zawodników przejechał dystans 3 okrążeń, kolejność biegu zostaje zaliczona bez zawodnika wykluczonego),
2) mimo iż zaraz będzie dublowany, to kontynuuje bieg stwarzając zagrożenie dla innych zawodników (jeżeli sytuacja ma miejsce wtedy, gdy chociaż jeden z zawodników przejechał dystans 3 okrążeń, kolejność biegu zostaje zaliczona bez zawodnika wykluczonego).
36. Sędzia główny zobowiązany jest zarządzić powtórkę biegu w sytuacji, gdy nie jest pewien, co do decyzji, jaką zgodnie z Regulaminem, należy podjąć. Wyjaśnienie: Zawodnik wykluczony do końca zawodów nie może startować do końca zawodów, nie można robić za niego zmian (zapisuje się mu "w") oraz otrzymuje karę zakazu startu w następnym meczu ligowym wynikającym z kolejności w terminarzu.

37. W przypadku rozgrywek drużynowych, protest może złożyć jedynie trener drużyny, w przypadku absencji trenera może to zrobić zastępca trenera lub osoba wyznaczona do umownego bycia trenerem na czas absencji trenera głównego. W przypadku rozgrywek indywidualnych, protest może złożyć zawodnik. Protest musi zawierać dowody i być napisany w sposób uważany powszechnie za kulturalny.

38. Protest może być złożony najpóźniej 4 dni (96 godzin) po zakończeniu zawodów.

39. Protest rozpatruje Rada Ligi, która na rozpatrzenie protestu ma 10 dni (240 godzin) od daty jego złożenia. W sprawach pilnych werdykt może być opublikowany szybciej.

40. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje w oficjalnych zawodach podszywając się pod kogoś lub startuje w rozgrywkach ligowych używając więcej niż jednego nicka otrzymuje karę zakazu startu w Lidze od jednego do pięciu sezonów. W skrajnych przypadkach Rada może nałożyć wyższą karę.

41. W przypadku nagannego zachowania na kanale meczowym, notorycznym nadużywaniu wulgaryzmów, zakłócania porządku, spamowania, obrażaniu innych graczy, ich uczuć religijnych, poglądów itp. Operator kanału jest zobowiązany odebrać zawodnikowi możliwość pisania na kanale. Zawodnik taki, decyzją Rady, może otrzymać karę zakazu startów do trzech kolejnych meczów ligowych wynikających z kolejności w terminarzu.

43. Prezesi Ligi oraz wszyscy członkowie Rady Ligi są upoważnieni do wymierzania kar zawodnikom ze skutkiem natychmiastowym.

44. W przypadku nieobecności Prezesa lub Radnego na kanale zawodów dowolny gracz może się ubiegać o ukaranie innego w przeciągu 24 godzin od zakończenia meczu. W takim przypadku musi zgłosić wykroczenie na PW dowolnemu Radnemu i załączyć zrzut ekranu z IRC.

45. W przypadku startu w zawodach zawodnika nieuprawnionego (zawieszonego, z inną przynależnością klubową lub bez aktywnego kontraktu itp.) drużyna, w której on występuje, przegrywa mecz walkowerem, a jej trener oraz zawodnik otrzymują karę zakazu startów do trzech kolejnych meczów ligowych wynikających z kolejności w terminarzu.

46. Punktacja:

- Za wygranie meczu otrzymujemy 2 pkt.
- Za przegranie meczu otrzymujemy 0 pkt.
- Za remis w meczu otrzymujemy 1 pkt.
- Za wygraną w dwumeczu pod względem dużych i małych punktów otrzymujemy 1 pkt.
47. Szanujemy wszystkich, gra ma toczyć się w miłej atmosferze

48. Data meczu ,która była podana nie podlega zmianie. Zmiana jest możliwa tylko za zgodą obu stron oraz ADMINA.

Rada Ligi

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Mecze do rozegrania
Speedway Ekstraliga

4 kolejka
YN III - GS

separator

5 kolejka
CD - GK
GC - PP


separator


I Liga

Ankieta
Czy podoba Wam się nowa strona?

Tak

Nie

Stara była lepsza

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 1,471
Najnowszy Użytkownik: Olaf138
Współpraca